måndag 11 februari 2013

Hur går det ihop?

Trots att samhällsvetenskap alltid varit mitt starkaste ämne i skolan var jag dessvärre så dum att jag inte förstod var göra av kunskapen och halkade således över på annat. Jag ångrar inte mina erfarenheter men tycker det är oerhört sorgligt att jag slösat bort mer än halva mitt liv på annat. För det där annat har aldrig rotat sig. Aldrig lett någonvart. Jag har inget att "falla tillbaka på", ingen yrkestitel, ingen gedigen erfarenhet/kunskap om något särskilt område. Bara lite bra på att fixa lite här och lite där. När jag för över tio år sedan hittade tillbaka till samhällsvetenskapen och satte mig själv på universitetet igen gjorde jag det med intentionen att på allvar arbeta med vad jag anser är intressant och bland det viktigaste man kan ägna sig åt. Men nu är det ju kört. Jag har halkat efter livet över 20 år. Svårt att varken ta igen eller ens komma ikapp.
Hur som helst är mänskliga rättigheter numera som ett filter i allt jag tar mig för, till och med matbloggandet.

På Svenska FN-förbundet hemsida står att läsa:
De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. De syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv och inkluderar regler om människors möjlighet att överleva, inbegripet föda och husrum, om människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfattningar, om skydd för familjen, frihet från tortyr och slaveri, om rätt till utbildning, yttrandefrihet och att delta i landets styrelse.
Den 10 december 2013 är det 65 år sedan FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Artikel 1 lyder som följer: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Längre ner i förklaringen, under artikel 25.1 står det att: Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll. Nästan tjugo år efter den allmänna förklaringen kom till stånd upprättades två konventioner; FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (CCPR) samt FN:s konvention om ekonomiska, social och kulturella rättigheter (CESCR). I den sistnämnda konventionen finns fler artiklar om rätten till "adekvat livsstandard" vilket således inkluderar mat, kläder, bostad och and to the continuous improvement of living conditions.

Ibland får jag intrycket av att ingen bryr sig men faktum är att så många människor världen över kämpar för att utsatta, mindre bemedlade, sjuka och hemlösa ska få ett drägligare liv. Inte minst dem själva. För att få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Mitt huvud är i princip ockuperat, dag och natt, av världens orättvisa strukturer och jag vill så innerligt hitta en bra ventil för mig att hantera och kanalisera allt som snurrar därinne.
Så hur går det ihop? Att en del människor gör tvärtom? Som väljer att ha det sämre än nödvändigt. Det för mig absolut obegripligt. Som självmant väljer att utnyttja systemet. Som väljer att leva på och vara beroende av andras givmildhet och välvilja.

Totalt obegripligt.


XXX

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails